Nazwa usługi: Ustalenie terminu na spotkanie z radnym miasta Skarżyska-Kamiennej
   
Miejsce załatwienia sprawy:


ulica Sikorskiego 18/
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 20 100
fax. 41 25 20 200

   
Wymagane dokumenty:
  • Brak
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia wysłanie do radnego miasta Skarżyska-Kamiennej wniosku o ustalenie terminu spotkania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Organy państwowe obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.

Kierownicy organów państwowych lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu.

Dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy.
   
Opłaty:

Brak

Brak 

   
Czas załatwienia sprawy: Czas przyjęć każdorazowo jest ustalany przez właściwe komórki organizacyjne
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
- Art. 253
   
Inne informacje: brak
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: