Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
   
Miejsce załatwienia sprawy:


ulica Sikorskiego 18/
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 20 100
fax. 41 25 20 200

   
Wymagane dokumenty:
  • wniosek
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za ew. pełnomocnictwo
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia przez Prezydenta Miasta w tym zakresie.
   
Opłaty:

Udzielenie pełnomocnictwa 17 zł

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia (17.00 zł.)

Musisz się zalogować aby dokonać płatności on-line

 

   
Czas załatwienia sprawy: Do 7 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
   
Inne informacje: brak
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf