Nazwa usługi: Najem mieszkania komunalnego
   
Miejsce załatwienia sprawy:


ulica Sikorskiego 18/
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 20 100
fax. 41 25 20 200

   
Wymagane dokumenty:
  • Podanie o najem mieszkania komunalnego
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o najem mieszkania komunalnego.
   
Opłaty:

Brak opłat

Brak 

   
Czas załatwienia sprawy: W zależności od ustaleń danego organu
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dn. 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)
Inne
Inne przepisy wewnętrzne poszczególnych organów, regulujące kwestie wynajmu lokali komunalnych
   
Inne informacje: brak
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o informacje w sprawie lokali.pdf