Nazwa usługi: Uzgodnienie odległości ogrodzenia działek od drogi gminnej
   
Miejsce załatwienia sprawy:


ulica Sikorskiego 18/
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 20 100
fax. 41 25 20 200

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek dot. uzgodnienia odległości ogrodzenia działek od drogi gminnej
  • Szkic orientacyjny z zaznaczoną kolorem przedmiotową działką
  • Kerokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości
  • Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17, 00 zł
   
Sposób załatwienia sprawy: Wydanie uzgodnienia dotyczącego lokalizacji ogrodzenia
   
Opłaty:

Od pełnomocnictwa – 17,00 zł

Opłata skarbowa za zaświadczenie o zaleganiu/niezaleganiu w podatkach (21.00 zł.)
Opłata skarbowa za zaświadczenie o zaleganiu/niezaleganiu w podatkach (17.00 zł.)

Musisz się zalogować aby dokonać płatności on-line

 

   
Czas załatwienia sprawy: Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)
Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)
   
Inne informacje: brak
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o zaswiadczenie uzgodnienia ogrodzenia wzdłuż drogi publicznej.pdf