Nazwa usługi: Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   
Miejsce załatwienia sprawy:


ulica Sikorskiego 18/
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 20 100
fax. 41 25 20 200

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
   
Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie wypisu:
30 zł - do 5 str.,
50 zł - pow. 5 str.
Za wydanie wyrysu 20 zł - za każdą rozpoczętą str. A4 - nie więcej niż 200 zł.

Opłata za wydanie wypisu (do 5 stron) (30.00 zł.)
Opłata za wydanie wypisu (powyżej 5 stron) (50.00 zł.)
Opłata za wydanie wyrysu (20.00 zł.)

Musisz się zalogować aby dokonać płatności on-line

 

   
Czas załatwienia sprawy: Do 7 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
- Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
- Art. 35
   
Inne informacje: brak
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: wniosek Wypis i wyrys z MPZP oraz Studium.docx.pdf