Nazwa usługi: Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
   
Miejsce załatwienia sprawy:


ulica Sikorskiego 18/
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 25 20 100
fax. 41 25 20 200

   
Wymagane dokumenty:
  • Wzór wniosku określony przez własciwy organ, do którego składany jest wniosek
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym.
   
Opłaty:

Brak opłat

Brak 

   
Czas załatwienia sprawy: W zależności od wewnętrznych regulacji organu
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Inne
Podstawy prawne zasad przyznawania patronatów są określone przez właściwe podmioty, do których składany jest wniosek
   
Inne informacje: brak
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o objęcie honorowym patronatem.pdf